כרעיים מבצע! 5 ק״ג ב-100

מבצע כרעיים.
5 ק״ג ב-100 ש״ח, במקום 174.5

174.50 100.00

*כל המחירים הם לק״ג, למעט אריזות

כרעיים מבצע! 5 ק״ג ב-100

174.50 100.00