כבד אווז

*כל המחירים הם לק״ג, למעט אריזות

כבד אווז